GET ANSWER YOUR SUPPORT

Privacy Statement

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.ungheni.tv

UNGHENI.TV (denumit în continuare „site-ul”) este proprietatea SRL ,,COMFIG”.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul.

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca și vizitator, înregistrarea ca și utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES:

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca și „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

SRL ,,COMFIG” oferă acces liber la site și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de SRL ,,COMFIG” sau de afiliații/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a SRL ,,COMFIG”.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și drepturilor conexe și sunt proprietatea SRL ,,COMFIG” sau a afiliaților/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al SRL ,,COMTEHNO-IT”, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de SRL ,,COMFIG” și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

SRL ,,COMFIG” sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. SRL ,,COMFIG” nu garantează, nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. SRL ,,COMFIG” nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de SRL ,,COMFIG” prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația națională sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Societatea SRL ,,COMFIG” își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita SRL ,,COMFIG” sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din Moldova.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Anumite secțiuni din cadrul portalului conțin informații puse la dispoziție de către utilizatorii site-ului printr-o licență gratuită, neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu. Licența menționată anterior include și dreptul nostru de a sublicenția cu titlu gratuit respectivul conținut către terțe părți cu care are relații contractuale. Drepturile de autor asupra operelor încărcate de utilizatori rămân la aceștia, noi acționând doar ca un găzduitor gratuit al informațiilor respective.

Cu excepția conținutului specific prezentat mai sus, unde se aplică termenii licențelor respective, puteți folosi conținutul prezentului site doar pentru folosința dvs. personală, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea SRL ,,COMFIG” :

a. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al nostru asupra conținutului;

b. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;

c. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email [email protected].

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua SRL ,,COMFIG” sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua SRL ,,COMFIG” care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea noastră;

– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua SRL ,,COMFIG” prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”;

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. SRL ,,COMFIG” va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Societatea SRL ,,COMFIG” își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. SRL ,,COMFIG” nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. SRL ,,COMFIG” poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;

Societatea SRL ,,COMFIG” se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Societatea SRL ,,COMFIG” nu oferă nicio garanție că:

– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului va satisface toate cerințele;

– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

Societatea SRL ,,COMFIG”nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Societatea SRL ,,COMFIG” a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;

– acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de email [email protected].

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Societatea SRL ,,COMFIG” își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Societatea SRL ,,COMFIG” nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare online (înregistrarea ca și utilizatori, înregistrarea la newsletter și alerte email, înregistrarea la petițiile online, trimiterea de materiale prin intermediul serviciului martor ocular, precum și alte formulare de înregistrare de date personale oferite prin intermediul site-ului) utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date a societății SRL ,,COMFIG” și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiune editorială și de marketing desfășurate în viitor de către Societatea SRL ,,COMFIG” și de partenerii săi agreați.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziție un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului, condiționate de autentificarea utilizatorului la site. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, Societatea SRL ,,COMFIG” nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele care pot apărea.

La solicitarea explicită a utilizatorului expediată pe adresa de email [email protected], Societatea SRL ,,COMFIG” se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit.

Societatea SRL ,,COMFIG” se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare. Societatea SRL ,,COMFIG” nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Societatea SRL ,,COMFIG” nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, Societatea SRL ,,COMFIG” își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea Societății SRL ,,COMFIG” libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către aceasta, fără obligația de a acorda compensații pentru utilizarea lor. Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși în pericol.

La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username) și parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje. Site-ul folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

Pe site pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul SRL ,,COMFIG” și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc. Societatea ÎCS REFORMA ART SRL își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

8. REGULI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA FORUMUL SITE-ULUI

Utilizarea site-ului precum și accesul și logarea la forumul site-ului presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora:

– este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ură sau cu resentimente față de un alt membru al site-ului, care să conțină amenințări sau să violeze intimitatea, viața privată a cuiva sau care încalcă legea;

– este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu dețin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviințarea proprietarului pentru a utiliza materialul;

– sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile în lanț, schemele piramidale și orice alte solicitări de acest tip;

– sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene și orice linkuri către site-uri cu caracter pornografic;

– mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă și, în consecință, site-ul nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul lor;

– societatea SRL ,,COMFIG” nu oferă garanții pentru lipsa de acuratețe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informații prezentate pe site;

– mesajele exprimă punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale noastre;

– societatea SRL ,,COMFIG” își rezervă dreptul de a șterge conținutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv, acesta fiind un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ștergerea sau modificarea mesajelor instantaneu;

– identitatea utilizatorului, în cazul în care acesta aduce informații care l-ar putea pune cumva în pericol, va fi protejată;

– la înregistrare, utilizatorul are posibilitatea să își aleagă numele de utilizator (username). Cu acest cont de utilizare, participantul la forum acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje sau pentru a naviga în acest forum;

– utilizatorul trebuie să ia în considerare că, ori de câte ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrată pentru cazul în care se va interzice accesul la forumul site-ului (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Această măsură va fi luată numai în cazul constatării unei violări grave a termenilor și condițiilor prezente;

– administratorii site-ului își rezervă dreptul de a șterge orice mesaj și de a interzice accesul la forumul site-ului oricărui utilizator care nu se supune acestor condiții;

Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor și își asumă eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate, cu excepția mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului. Nu va fi implicată în niciun fel răspunderea acestui forum sau a oricărui site web cu legătura la acest forum.